Başkandan Mesaj
12.10.2015.

BÜTÜN RENKLERİ YAŞATAN KURULUŞUMUZ YEŞİLYURT KENT KONSEYİ

Şehirler yaşayan bir organizma­dır, tıpkı insan gibi, iyi yönetilir ve iyi beslenirse sağlıklı, uzun ömürlü ve huzurlu olur. Nasıl ki insan hem bedenden hem ruhtan ibarettir, şehirlerin de ruhu vardır. Şehirlerin de ma­nevi gıdası ihmale gelmez. Biz şehirlerimizi sadece fiziki bir yapı olarak görmüyoruz. Ev­lerimizi, sokaklarımızı, bütün şehircilik projelerini inşa eder­ken insan ruhu ve inancımıza uygun prensipleri göz önünde bulunduruyoruz. Bulundurmak zorundayız. Şehirde yaşayanlar rastgele bir araya gelmiş kuru kalabalık değildir. Hemşerilik bilinci ve kentte birlikte yaşa­ma sorumluluğu ile şehirler gelişir ve büyür. İşte Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bilinç ve kararlılıkla meselelere bakıyor ve Yeşilyurt Kent Konseyi’nin faaliyet sahasını buna göre be­lirliyoruz. Konseyimiz ve bün­yesindeki Meclis ve grup üye­leri şehirleşme ve belediyecilik alanındaki en önemli boşluğu doldurmaktadır. Ruhlara hitap etmek, gönüllere dokunmak… Bu toplum içinde yaşayan herkes bizim için aynı ölçüde bir değerdir. Toplumun bütün kesimlerini kadınları, gençleri, çocukları, engellileri, öğrenci­leri, yaşlıları… Hep aynı duy­gu ile sahipleniyor ve onlara yönelik hizmet projelerimizi üretiyoruz. Kültürden sanata, spordan eğitime her alanda gençlerimize yeni ufuklar açıyor, meslekler kazandırıyor, kabiliyet ve becerileri geliştiri­yor, toplumsal hoşgörü ve ün­siyeti yaygınlaştıracak önemli projelere imza atıyoruz. Toplu­mun her kesiminin; siyasi, dini ve ideolojik görüş farklılarına bakmadan, yönetim kanalları­na dâhil edilmesine, projeleri­mize katkıda bulunmalarına, bizleri eleştirmelerine imkân tanıyoruz. Resmi ve sivil kuruluşlarla uyum içinde, tek tek bütün fertlerimizle el ele birlikte çalışmayı şiar edindik. Çünkü bu şehri birlikte ortak akılla yönetiyoruz. Biz toplu­mu değil, toplumun kendi ken­disini yönetmesini sağlayacak bütün demokratik ve sivil ka­nalları harekete geçiriyoruz. Biz şehri yönetiyoruz, fakat hem­şerilerimiz de bizi yönetmeli… Yeşilyurt Kent Konseyimizin bütün proje, faaliyet, hizmet ve çalışmaları bu iddiamızı destek­leyen en açık delilleridir. Kent Konseyimiz arı gibi çalışmakta ve toplumun manevi balını üretmektedir. Yeni dönemde daha fazla katılım, daha fazla proje, daha fazla hemşerimize ulaşma, daha fazla gayret ve ter dökerek çalışma azmindeyiz. Yeşilyurt’un bütün renkleri daha da yeşerecek. Selam ve hürmetlerimle…

 

                                                                                                                                                                                               Mehmet ÇINAR

                                                                                                                                                                                  Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı