• Yeşilyurt Çiçek Açtı Ulusal Fotoğraf Yarışması
Yeşilyurt Çiçek Açtı Ulusal Fotoğraf Yarışması
08.04.2019.


Yeşilyurt Kent Konseyi

“Yeşilyurt Çiçek Açtı” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Yeşilyurt Çiçek Açtı” konulu Ulusal FotoğrafYarışması, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

 

Konu ve Amaç:

Dağlarındaki endemik bitkileri, kiraz ve vişne başta olmak üzere envai türlü meyve ağaçları ve diğer bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip olan Yeşilyurt’umuzun baharla birlikte açan çiçeklerinin yöre kültürümüz, doğal yaşamımız ve günlük hayatımdaki renklerinin fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak

 

Kategori ve Bölümler:

“Yeşilyurt Çiçek Açtı” konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması, sayısal (dijital) kategoride, Renkli olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Genel Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 • Yarışmaya 2018-2019 yılında Yeşilyurt sınırlarında çekilmiş fotoğraflar katılabilir
 •  
 • Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Seçici Kurul üyeleri, düzenleme kurulu ile bunların birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

 

 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet sayısal renklieserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

 

 • Diğer yarışmalarda ödül ve sergileme almış fotoğraflar, bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Seçici Kurulun kanaati esastır.

 

 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High DynamicRange) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Drone çekimleri kabul edilir. Fakat fotoğraf çekimi için insanlı veya dronevb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

 

 • Katılımcı, mail yoluyla gönderdiği yarışma için kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

 

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Yayınlanmaları veya fotoğrafın kullanımı dolayısı ile oluşacak sorumluluk bizzat eser sahibine ait olacaktır.

 

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 • Kural ihlali yapan kişinin tespiti durumunda Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamını taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 

 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan, yarışmaya katılan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

 • Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 

 

 • Yarışmada sergileme ve mansiyon dâhil ödül alan fotoğrafların ham halleri de katılımcıdan talep edilecektir. Teslim edilememesi durumunda yarışmacılar ödülden yararlandırılamayacaklardır.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

 • Dereceye giren, ödül ve mansiyon alan, sergilenmeye değer görülen ve yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Yeşilyurt Kent Konseyi arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Yeşilyurt Kent Konseyi tanıtımlarında, yazılı ve görsel medyada, broşür, dergi, pano, poster, reklam ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir.

 

 • Yeşilyurt Kent Konseyi, yarışma neticesinde dereceye giren, ödül, mansiyon ve sergileme alan ve ayrıca satın alınan fotoğrafları, tanıtım amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz kullandırabilir. Fotoğraflar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakkı, üzerinde değişiklik yapılma hakkı Yeşilyurt Kent Konseyine ait olacaktır.

 

 • Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak Yeşilyurt Kent Konseyi tanıtım amacıyla kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından göndertilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Ayrıca kişiye özel ödüller sadece yarışmada ödülü alan kişi tarafından tek kişilik olarak kullanılabilir, hakları bir başkasına devredilemez.

 

 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Boyutları

 

 • Yarışmacı 5 adet ve birbirinden farklı rakamlardan oluşan bir rumuz seçecektir. Fotoğrafların üzerinde rumuz ve fotoğrafın ismi yer alacaktır. Örneğin: birinci fotoğraf için 06251_1_cicekler_acarken, ikinci fotoğraf için 06251_2_kiraz_cicegi….

 

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, kısa kenar minimum 2000 piksel boyutlarında 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

 

 •  

Başvuru ve Fotoğrafların Kabulü

 

 • Katılımcılar, başvurularını 31 Mayıs 2019 Çarşamba tarihine kadar ilgili mail adresine göndermelidir.

 

 • Gönderilen fotoğraflar tarafımıza ulaştığında, fotoğraflarınızın bize ulaştığına dair bir e-posta atılacaktır. Geri e-posta almayan katılımcılar idare ile iletişime geçmelidir.

 

 • Katılımcılar şartnamenin son sayfasındaki katılım formunu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra tarayarak  fotoğraflar ile birlikte yesilyurtcicekacti@yesilyurtkentkonseyi.com mail adresine göndermelidir.

 

 • Mail ortamında fotoğraflarını gönderemeyen katılımcılar cd/dvd ortamında Yeşilyurt Kent konseyine elden teslim edebilirler. Cd/dvd üzerinde katılımcının rumuzu mutlaka yer almalıdır.

 

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 30.05.2019 saat 23.00 (TSI)

Jüri Değerlendirme Tarihi: 31.05.2019

Sonuç Bildirim Tarihi : 10.06.2019

Sergi ve Ödül Töreni  : İdare tarafından sonraki tarihlerde belirlenip, katılımcılara bildirilecektir.

 

Danışman Jüri(ada göre alfabetik sırayla)

Ahmet Öksüzoğlu – Yarışma Sekretaryası

Alişan Hayırlı –Gazeteci / Yazar / Fotoğraf Sanatçısı

 

Asil Jüri(ada göre alfabetik sırayla):

Jüri, en az üç kişi ile toplanır.

-Ahmet BERBER        (Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri) / Fotoğraf Sanatçısı

-Bayram AYHAN        Fotoğraf Sanatçısı

-Müslüm MUTLU        Fotoğraf Sanatçısı

-Okan KARAKAŞ        Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)

-Yavuz ALHAN           Fotoğraf Sanatçısı

 

Yedek Jüri(ada göre alfabetik sırayla):

-Ahmet DENİZER       Fotoğraf Sanatçısı

 

Ödül ve Sergilemeler:

Birincilik                                              5.000 TL

İkincilik                                               4.000 TL

Üçüncülük                                          3.000 TL

Yeşilyurt Belediyesi Özel Ödülü         1000 TL

Mansiyon (3 adet)                              500 TL

Sergileme(30adet)                              150TL

 

Yarışma İletişim/Sekreterya:

Yeşilyurt Kent Konseyi

Karakavak Mahallesi, Seyhan Sokak No:2 Yeşilyurt / MALATYA

Tel:  05327708216

 

 

 

Yeşilyurt Kent Konseyi

 “Yeşilyurt Çiçek Açtı” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

BAŞVURU FORMU

 

 

YARIŞMACININ

ADI SOYADI*

 

T.C. KİMLİK NO*

 

EV ADRESİ*

 

E-POSTA ADRESİ*

 

BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)

 

MESLEĞİ*

 

DOĞUM TARİHİ*

 

TELEFON (İŞ – EV)

 

CEP TELEFONU*

 

*ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

                                       

 

ESERLER

NO

ESER ADI

ÇEKİLDİĞİ YER / MAHALLE

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

                                                                                                                                  

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.