"15 Temmuz ve Halkın İradesi " Konulu Kısa Film Yarışması Düzenleniyor
05.06.2017.

Yeşilyurt Kent Konseyi 1. Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması

Yeşilyurt Kent Konseyi tüm Türkiye çapında "15 Temmuz ve Halkın İradesi " konulu kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Yarışmaya amatör ya da profesyonel eli kalem tutan herkesin katılabileceği belirtildi. Yarışmada özellikle "15 Temmuz ve Halkın İradesi" konusunun seçilerek darbe ve teşebbüslerinin verdiği zararları, açtığı yaraları ele alacak senaryoları kapsamalı.

Yarışmaya son katılım tarihi 30 Haziran 2017

Yarışma ödülleri:

1.ye 1.500 TL

2.ye 1.000 TL 

3.ye 500 TL

Ayrıca yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra belediye tiyatromuz tarafından film haline getirilecektir.

Yarışmayla ilgili geniş bilgi http:// http://www.yesilyurtkentkonseyi.org// adreslerinden alınabilir.

Yeşilyurt Kent Konseyi 1. Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışma Şartnamesi

Konu ve Amaç:

Yarışma, ülkemizde Türk Sineması´nın, kısa filmin ve millî şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza darbe ve teşebbüsleri konusunda örnekler vererek insanlığın vicdanını harekete geçirecek senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yarışmamız darbe ve teşebbüslerinin verdiği zararları, açtığı yaraları ele alacak senaryoları kapsamaktadır.

 

1. Katılma Şartları                    

a. Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.

b. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.

c. Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.

d. Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

e. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

f. Yarışmada yaş sınırlaması yoktur, ek 1 deki Muvafakatname imzalamalıdır.

 

2. Başvuru Şekli

a.  Başvurular Yeşilyurt Kent Konseyine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.

b.  Bir kapalı zarfın içinde yazarın adı soyadı,  adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda Yeşilyurt Kent Konseyi farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir. Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde ´Yeşilyurt Kent Konseyi Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim´ beyanı altına adı soyadı, tarihi ve imzası bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Senaryo, 3 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir.  Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD´ye aktarılarak CD´nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.

f.  Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde adı soyadı gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.

g. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.

i. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.

j. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

 

3. Başvuru Adresi

Yeşilyurt Kent Konseyi: Karakavak Mahallesi Ziraat Sokak No:2 (Hilal Park)

                                                                                                          YEŞİLYURT/MALATYA

4. Son Başvuru Tarihi

30 Haziran 2017 Saat 17:00 dır.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

 5. Ödüller

Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikâyeye sahip, yapım açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir.

Ayrıca;

1.ye 1.500 TL

2.ye 1.000 TL 

3.ye 500 TL

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir.

-Ödül törenine katılmayanlar ödülden feragat etmiş sayılır.

 

5. Jüri

Değerlendirme jürisi 30 Haziran 2017 tarihinde ilan edilecektir.

6. Sonuçlar

Değerlendirme sonuçları 03 Temmuz 2017 saat 20:00´dan itibaren www.yesilyurtkentkonseyi.org/  sitesinde ilan edilecektir.

7. Ödül töreni

Ödül töreni 15 Temmuz 2017 günü Malatya´da yapılacaktır.

8. Haklar ve yükümlülükler

a. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.

b.  Yeşilyurt Kent Konseyi, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını devralmaktadır.

c. Yarışmada dereceye giren senaryolara, kitaplaştırılmaya değer görülen senaryolara ve diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

d. Yeşilyurt Kent Konseyi, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir.

e. Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

f.  İhtilaf durumunda Malatya Mahkemeleri yetkilidir.

g. Bu Senaryo Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve Yeşilyurt Kent Konseyin´in web sitesinden www.yesilyurtkentkonseyi.org temin edilebilir.

Yeşilyurt Kent Konseyi

Karakavak Mahallesi Ziraat Sokak No:2 (Hilal Park)

                                                            YEŞİLYURT/MALATYA

 

Tel          : 0422 502 2041

Faks       : 0422 502 2041 Web Adresi:

E-posta: bilgi@yesilyurtkentkonseyi.org