• Yeşilyurt Kent Konseyi'nden Ödüllü
Yeşilyurt Kent Konseyi'nden Ödüllü "Kadın Yazarlardan Hikayeler" Yarışması
30.01.2017.

“KADINLARDAN HİKÂYELER” AMATÖR KADIN YAZARLARA ÖZEL HİKÂYE YARIŞMASI

YEŞİLYURT BELEDİYESİ, YEŞİLYURT KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ Tarafından düzenlenen yarışmaya yalnızca kadın yazarlardan eserler kabul edilecek olup Kadınların yazmaya ve edebiyata ilgisini arttırmak, teşvik etmek ve edebiyata kadın yazarların katılımını sağlamak amacıyla bu yarışma tertip edilmiştir. Tek kategoride yarışılacaktır.

 

YARIŞMA KOŞULLARI

1-Yarışmaya 18 yaşından büyük amatör kadın yazarlar katılabilir.

2-Konu serbesttir.

3-Hikâyelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir.

4-Her kadın yazar 5 (beş) sayfayı geçmeyen tek bir hikâye ile yarışmaya katılabilir.

5-Hikâye bilgisayar ortamında, 12 punto ve bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.

6-Hikâyede yazar adı belirtilmeyecek ve sağ üst köşeye rumuz yazılacaktır.

7- Rumuzların aynı olma ihtimaline karşı rumuzlar özel seçilmeli büyük harf, küçük harf, rakam, noktalama işaretleri vb. ilave özellikte taşımalıdır. 

8-Hikaye, Word formatında CD’ye yüklenecektir.

9-Özgeçmiş, rumuz, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren belge bir zarfa konulacak, zarf kapatılacak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

10-5 (beş) nüsha öykü, rumuzlu kapalı zarf ve CD daha büyük bir zarfın içine konularak ve büyük zarfta kapalı olarak

 

“KADINLARDAN HİKAYELER” Yarışması

Yeşilyurt Kent Konseyi

Adresine elden veya posta ile gönderilecektir.

11-Son başvuru tarihi 8 Mart 2017 Çarşamba (Dünya Kadınlar Günü) olup, postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.

12-Ödül olarak

1.’lik Ödülü : 1000 TL

       2.’lik Ödülü :   750 TL

       3.’lük Ödülü:   500 TL

       Mansiyon    :   400  TL

 

Olarak belirlenmiştir.

13- Sonuçlar ve ödül töreninin yapılacağı yer ve zaman yazarlara ayrıca bildirilecek ve Yeşilyurt Kent Konseyi Web sitesi duyurular kısmında da ilan edilecektir.

14-Yarışmaya katılan hikâyeler telif ücreti ödenmeden Yeşilyurt Belediyesi veya Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yayımlanma hakkına sahiptir.

15-Yarışmayı tertip edenler ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamazlar.

16-Hikâye yarışmasına katılan yazarlar yukardaki koşulları kabul etmiş sayılır.